Centrului de Zi ”Casa Speranta”


Datorita numarului ridicat al copiilor din randul etniei rome expusi riscului de abandon si excluziune sociala, Fundatia Charis a venit in intampinarea acestei probleme prin infiintarea Centrului de Zi ”Casa Speranta”. Centrul este acreditat de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Licenta de functionare Seria LF Nr. 0001053.

Centrul de zi “Casa Sperana” are misiunea de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de îngrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Activitatea centrului este indreptata spre facilitarea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar, reducerea dificultatilor si discrepantelor in dezvoltarea de aptitudini, abilitati, orientare profesionala pentru copii proveniti din familii aflate in risc de excluziune sociala, astfel ca in anul 2007, centrul a facilitat accesul a 20 de beneficiari, iar in prezent numarul de locuri a crescut, ajungand la 48, dintre care 38 de locuri pentru copiii inscrisi intr-o forma de invatamant gimnazial si 10 locuri pentru elevii inscrisi la liceu sau scoala profesionala.

Proiectul Centrului de Zi “Casa Speanta”, consta in activitati educative extrascolare (meditatii la materiile scolare la care copiii prezinta dificultati de intelegere\ asimilare si jocuri educative); activitati recreative si de socializare\ integrare adecvata grupului si anume jocuri cu rol socializator si activitati orientate spre dobandirea unor deprinderi de baza pentru o viata sanatoasa ( igiena zilnica, precum si alternarea perioadelor de repaus si de activitate). Serviciile oferite sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, precum si a altor unitati de invatamant si furnizori de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale copilului.

Pentru realizarea acestor obiective pe termen lung si pentru cresterea semnificativa a rezultatelor si eficientei programului am dezvoltat parteneriate reale si eficiente in care partile sunt implicate activ pentru crearea unei retele de servicii in comunitate cu scopul imbunatatirii situatiei persoanelor dezavantajate. Astfel amintim parteneriatele cu institutiile relevante de la nivelul comunitatii: Parteneriat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala, din cadrul Primariei Floresti, Scoala Gimnaziala “Gheorghe Sincai”, Floresti, Cabinetul de medicina de Familie, Floresti, precum s-au incheiat si alte parteneriate cu alte fundatii si asociatii.

Un alt obiectiv al proiectului este acela de a responsabiliza membrii comunitatii, inclusiv beneficiarii si alti actori locali si zonali, urmarind implicarea cat mai activa a tuturor categoriilor sociale, inclusiv a celor dezavantajate pentru o rezolvare mai eficienta si pe termen lung a problemelor sociale.