Wie zijn wij


Missie:
Stichting Charis is een Roemeens/Nederlandse non-profit organisatie met een christelijke identiteit. We willen zorg dragen voor de zwakkeren in de samenleving, ongeacht hun achtergrond.

We werken vanuit “geloof, hoop en liefde” waarvan de meest belangrijke liefde is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite waard is, recht heeft op scholing, een veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd.

Visie:
Charis wil dit bereiken door mensen hulp te bieden in het volgen van onderwijs en door humanitaire zorg.

Onze visie is dat we vooral gericht zijn op de veranderingen op lange termijn. Natuurlijk is het ook goed om noodhulp te hebben (zoals huisvesting en voedselprojecten), maar van groter belang is aandacht voor scholing en (onze hoop voor de toekomst!) werkverschaffing.

Niet voor niets luidt het spreekwoord: “Je kunt iemand een vis geven of hem leren vissen!”

Doelen:
We zien in Roemenië een tweedeling tussen arm en rijk. De Roma zigeuners bevinden zich over het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van Charis willen we een verandering brengen in het leven van deze achtergestelde groep mensen.

Veranderingen kosten tijd en wij willen dat mensen op eigen benen leren staan. Denk aan de uitspraak: “Je kunt iemand een vis geven of hem leren vissen!”
Charis investeert vooral veel in kinderen om die veranderingen en zelfstandigheid op lange termijn te laten plaatsvinden.

Door projecten zoals het onderwijscentrum ‘Casa Speranța’ en het kinderprogramma zien we nu al dat kinderen veranderen. Door de projecten bieden we de kinderen kans op een betere toekomst.

Strategie:
We werken, waar mogelijk, samen met andere stichtingen en kerken om onze doelstellingen in Roemenië te bereiken. Als kleine stichting zijn we afhankelijk van donaties. Omdat Charis de Anbi-status heeft zijn donaties en giften aftrekbaar van de belasting.

Ook hebben we een groot aantal projecten, die vallen onder de volgende categorieën:

  • Onderwijs (zowel huiswerkbegeleiding als onderwijs)
  • Medische zorg
  • Huisvesting
  • andere Humanitaire hulp (o.a. verdelen van hulpgoederen en voedselprojecten)
  • Kerkelijke activiteiten

deelnemen aan kerkelijke activiteiten is geen voorwaarde om (andere) hulp te krijgen! Hulp is er voor iedereen die dat nodig heeft!

Kerkelijke activiteiten
Omdat Charis vanuit een christelijke identiteit werkt is in de wijk ook een kerk opgericht. Op zondag is er een samenkomst en daarnaast worden er vanuit de kerk ook allerlei activiteiten ondernomen. Zowel voor kinderen, tieners, (jong) volwassenen en voor specifieke doelgroepen als bijvoorbeeld vrouwen worden er activiteiten georganiseerd. Het deelnemen aan de kerkelijke gemeenschap is echter geen voorwaarde om (andere) hulp te krijgen! Hulp is er voor iedereen die dat nodig heeft!