Family Care


In de wijk is veel armoede. Mensen zonder werk, vaak grote gezinnen. Gezinnen waar de vrouw er alleen voorstaat omdat de man vastzit of weg gegaan is. Of ouderen die een heel klein pensioen hebben wat niet genoeg is om rond te komen.FamCare_01

In januari 2008 is het project Family Care gestart. Door middel van dit project helpen we families rondkomen door te voorzien in dagelijkse behoeftes, of bij te dragen in de vaste lasten of eenmalige uitgaven.

Stichting Charis beheert het geld en als mensen iets nodig hebben kunnen zij om een bijdrage vragen. Denk aan bijvoorbeeld medicijnen, levensmiddelen, hout, rekeningen of luiers.

U kunt ons hierbij helpen! Voor € 40,00 per maand kunnen u een gezin ondersteunen. Uiteraard is het streven om het gezin dusdanig te helpen dat deze steun op termijn ook weer kan stoppen omdat ze weer op eigen benen kunnen staan. De sponsoring stopt dan (of u kunt een ander gezin ondersteunen).

 

Sponsor een Gezin