Casa Speranta


Stichting Charis is met name werkzaam onder de Romakinderen (zigeuners). De problematiek onder deze kinderen is groot. Veel kinderen maken hun school niet af en brengen hun dagen door met zoeken in afval, bedelen of werken. Als kinderen wel naar school gaan hebben de ouders niet voldoende kennis om hun kinderen te helpen met het huiswerk. Veel kinderen leren slecht lezen en schrijven en hebben geen diploma’s doordat ze vroegtijdig de school verlaten. In de Romafamilies zijn naast het gebrek aan scholing grote achterstanden op sociaal emotioneel gebied. De gevolgen hiervan zijn groot, want ze worden door de maatschappij uitgesloten.

 


Speranta_Kid02
Stichting Charis wil deze kinderen helpen. Met hulp van vele sponsors is een gebouw gekocht in Floresti, een dorpje net onder de rook van de stad Cluj-Napoca. In maart 2007 gingen de deuren van het onderwijscentrum “Casa Speranta” (huis van hoop) open. Willen we de toekomst van de kinderen verbeteren is één van de belangrijkste dingen dat ze goed onderwijs krijgen. Ze hebben hulp nodig en stimulans om hun school af te maken zodat ze kunnen doorstromen naar het middelbare onderwijs. Casa Speranta geeft huiswerkbegeleiding en bijles. De kinderen die dat nodig hebben kunnen zo extra uitleg krijgen zodat ze op de reguliere school de lessen beter kunnen volgen. Want dat is een voorwaarde: wil je les krijgen bij Casa Speranta, dan moet je ook regulier onderwijs volgen!

Verder krijgen de kinderen les in basisvaardigheden zoals klokkijken, hygiëne, hoe ga je met geld om, sociale vaardigheden en nog meer van dat soort onderwerpen.

Twee keer in de week krijgen de kinderen in kleine groepen (ongeveer 10 kinderen) een dagdeel les van de leerkrachten Ligia en Anca. Zij hebben persoonlijke aandacht en liefde voor de leerlingen en dat is wat deze kinderen zo hard nodig hebben. De kinderen krijgen ook een warme maaltijd als ze lessen volgen bij Casa Speranta. Door de jaren heen zien we steeds meer kinderen die de basisschool afmaken, en hebben we zelfs een groep tieners die naar de middelbare school en naar de universiteit zijn gegaan!

Een bijzondere groep binnen Casa Speranta zijn de tieners. Hiervoor is een apart tienersponsor programma opgezet zodat de kosten die die de tieners moeten maken om naar de middelbare school te kunnen bekostigd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan de bustickets, de lunch en schoolspullen). De tieners worden gestimuleerd en aangemoedigd om naar de middelbare school in Cluj te gaan en als het kan door te stromen naar de universiteit. We zijn heel dankbaar voor drie tieners bij wie het inmiddels gelukt is om hun school helemaal af te maken! Charis wil zich voor deze mooie groep jonge mensen blijven inzetten!

 


Speranta_Kid01Het doel van Casa Speranta is duidelijk:
Zoveel mogelijk kinderen hun school laten afmaken zodat ze eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

We willen groeien naar een leerlingenaantal van 60 of meer en willen het team graag uitbreiden naar drie leerkrachten.

Om te groeien en om het werk te blijven doen hebben we uw hulp nodig! We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe sponsors voor zowel de kinderen als de tieners. U kunt helpen! Wist u dat u al voor € 25,00 in de maand een kind kunt sponsoren?
Wilt u hierover meer informatie, kunt u op een van de knoppen hieronder klikken:

Sponsor een Kind Sponsor een Student