Kerk


Biserica Apa Vie (Levend Water Kerk)

In 2011 heeft de Levend water kerk haar deuren geopend. Een kerk die klein begon in een gehuurd zaaltje maar inmiddels gegroeid is naar een mooie groep van ongeveer 40 mensen die de diensten trouw bezoekt. De diensten, die nu worden gehouden in onze eigen zaal in Casa Agape worden vooral bezocht door Roma’s uit de wijk, maar ook anderen sluiten zich aan.

Van harte welkom in onze dienst!

Zondagmiddag 15.30 uur


Doopdienst

De Levend water kerk is een evangelische gemeente waar iedereen welkom is. Naast de vaste voorganger (Marien Kroon), komen er regelmatig gastsprekers vanuit veel verschillende kerken.
De gemeente wil midden in de samenleving staan, zorg dragen voor elkaar en oog hebben voor ieder individu. Het gaat niet om een grote kerk, maar om een betrokken gemeenschap!

Iedere zondag om 15.30 uur is er een kerkdienst waarbij muziek een belangrijke plaats inneemt en er ruimte is voor onderwijs vanuit de Bijbel.
Kerk zijn is meer dan samenkomen op zondag en dus zijn er ook door de week diverse activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Er is tiener- en kinderwerk, een alphacursus, vrouwenactiviteiten en Bijbelstudie waarmee we in totaal zo’n 150 mensen per week bereiken.