Geen categorie


WC-Project

WC-Project


Posted on jan 15, 2016

Stichting Charis werkt vanuit de visie geloof, hoop en liefde waarvan de meest belangrijke de liefde is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite waard is, recht heeft op humanitaire hulp, recht op scholing, een veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd. Charis wil dit bereiken door mensen hulp te bieden in het volgen van onderwijs en humanitaire zorg. Charis wil mensen op eigen benen leren staan. Denk...

Read More
Kerstviering

Kerstviering


Posted on jan 12, 2016

Op 27 november mochten wij als stichting 1.000 schoenendozen in ontvangst nemen die wij van Aktie4kids cadeau hebben gekregen. Op dinsdag 15 december hebben we een bezoek gebracht aan een tehuis waar kinderen wonen waarvan de ouders TBC hebben, of waar van de ouders zeggen dat ze TBC hebben, zodat ze hun kinderen hier achter kunnen laten. De situatie waarin de kinderen leven is armoedig. De hygiëne in het tehuis is goed, maar er is...

Read More
GAiN (Global Aid Network)

GAiN (Global Aid Network)


Posted on jan 5, 2016

Onrecht en armoede heersen ver weg én dichtbij. GAiN (Global Aid Network) zet zich in voor gerechtigheid en voor een evenwichtiger wereld waarin minder armoede is. Ze geloven dat ieder mens telt en door God geliefd is, ongeacht geloof of etniciteit. GAiN richt zich op (nood)hulp en wederopbouw. GAiN vindt nationale en internationale samenwerking belangrijk. Ze werken vooral samen met partners die zich richten op ‘ontwikkelingswerk...

Read More
Eindejaarsgroet!

Eindejaarsgroet!


Posted on dec 17, 2015

Het jaar 2015 ligt alweer bijna achter ons. Vol dankbaarheid kijken we terug op een bijzonder jaar. Zowel persoonlijk als in ons werk zijn we rijk gezegend. Een jaar waarin we door velen van u gesteund zijn. Zonder uw steun zou ons werk in Roemenië niet mogelijk zijn. We zijn u dan ook heel erg dankbaar voor alle hulp die we van u kregen. Ondersteuning op financieel gebied, uw gebeden voor ons en ook de praktische hulp die we in...

Read More

Medische post


Posted on nov 2, 2015

Medische zorg is erg hard nodig in de wijk waar wij werken. De meeste mensen in de wijk hebben geen geld voor medicijnen of andere medische zorg. Eerste hulp in ziekenhuizen is gratis maar voor verdere zorg moet je betalen. We hebben een medische post omdat we het enorm belangrijk vinden dat de Roma’s toegang krijgen tot medische hulp. Heel vaak worden ze uitgesloten van medische hulp. Ook geven we een stuk advies aan de wijk over...

Read More

Vrouwenconferentie 2015


Posted on okt 19, 2015

Ook dit jaar heeft er weer een vrouwenconferentie plaatsgevonden. Van woensdag 23 tot zaterdag 26 was het zover. 31 vrouwen uit de wijk gingen mee en hebben vier dagen met elkaar stilgestaan rond het thema: Wees sterk, wees moedig. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door een groepje Nederlandse vrouwen die alweer voor de vijfde keer ter ondersteuning mee gingen. Bijzonder ook dat deze conferentie grotendeels betaald kon worden...

Read More