ABC-klas update

Posted on feb 14, 2017


Twee weken geleden hebben we u meer verteld over Casa Speranta. Vandaag een nieuwsbericht voor u over onze prachtige ABC-klas.

In deze klas komen ongeveer 10 kinderen die niet meer naar school gaan of nooit naar school zijn geweest. Ze komen twee middagen per week naar de ABC-klas. 

De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 12-13 jaar. Ze leren lezen, schrijven, rekenen en krijgen ook les over o.a. hygiëne.  Daarnaast krijgen ze elke keer een maaltijd.

Vorig jaar zijn we gestart met deze ABC- klas. 7 van de 10 kinderen van vorig jaar zijn doorgegaan naar het volgende jaar. Dit was boven onze verwachtingen en we zijn er erg blij mee! Ook hebben we nieuwe kinderen toe kunnen laten binnen het project.
Sinds afgelopen zomer draaien Roelanda en Ana samen de ABC-klas. Eerst waren dit Roelanda en Milou, dus een grote verandering. Dit was wel wennen voor de kids.

Het afgelopen semester hebben er zich meer veranderingen plaatsgevonden. Vooral veranderingen in de kids! De één groeide en leerde snel terwijl de ander juist veel rust nodig had en een stabiele omgeving om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Veel kinderen zagen we opener worden en opbloeien maar we zagen ook kinderen die zich meer terugtrokken, onder meer vanwege hun thuissituatie. Elk kind is zo uniek en elke situatie is niet vergelijkbaar met een andere. Daarom moeten we naar elk kind individueel kijken, naar wat hij precies nodigt heeft!

Voor de lesstof houden we een algemene lijn aan maar kijken dus ook individueel naar het kind, wat hij voor extra’s nodig heeft om alles te begrijpen en te kunnen onthouden.

Naast educatieve lessen geven Roelanda en Ana ook voorlichting over verschillende onderwerpen. Een aantal weken geleden hebben ze met de meiden gepraat over relaties aangaan met jongens. Wat is verstandig en wanneer start je een relatie?

De kinderen leren dus niet alleen lezen en schrijven, maar veel meer! Er wordt ook gezellig met ze gepraat over van alles; wat ze later zouden willen worden, wat hun dromen zijn, hoe het echt met ze gaat en zo nog veel meer. Daarnaast leren ze ook hoe je netjes met elkaar en over elkaar praat.

Naast allemaal mooie momenten zijn er ook punten van strijd. Sommige ouders van de kinderen hebben een korte termijn visie en laten hun kinderen liever werken dan naar school gaan. Dit is een strijd die we soms niet winnen, dan gaat een kind helaas uit het project. Gelukkig komen de meeste kinderen wel met regelmaat!

De meerderheid van de kinderen zijn meiden. De jongens zijn moeilijker te bereiken. Een reden hiervoor kan zijn dat er meer schaamte is onder de jongens om toe te geven dat ze niet kunnen lezen en schrijven en omdat mensen hier denken dat jongens harder kunnen werken dan meisjes.

Roelanda heeft een bijzondere motivatie waarom zij dit werk doet: ‘Wat mij van kinds af aan altijd al heeft geraakt zijn mensen die tussen wal en schip vallen. Deze kinderen hebben eigenlijk geen toekomst. Mijn verlangen is dat hun toekomst een stukje makkelijker wordt gemaakt en dat ze meer kansen hebben op een beter bestaan.’

Iedereen heeft een droom. Ook deze kinderen. En wij willen door onderwijs in ze investeren omdat ze het waard zijn om hun dromen werkelijkheid te zien worden!

U kunt meebouwen aan onze droom en de dromen van deze kinderen door een sponsor te worden van de ABC-klas.