WC-Project

Posted on jan 15, 2016


Stichting Charis werkt vanuit de visie geloof, hoop en liefde waarvan de meest belangrijke de liefde is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite waard is, recht heeft op humanitaire hulp, recht op scholing, een veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd. Charis wil dit bereiken door mensen hulp te bieden in het volgen van onderwijs en humanitaire zorg.

Charis wil mensen op eigen benen leren staan. Denk maar eens aan de uitspraak “Je kunt iemand een vis geven of hem leren te vissen”. Daarom is Charis gestart met een pilot project. In een bepaald deel van de wijk waarin Charis werkt zijn 4 gezinnen met in totaal 40 mensen die geen wc en stromend water hebben. Als zij hun behoefte moeten doen dan doen ze dat gewoon op straat. Water halen ze uit de rivier die door de wijk heen stroomt. Maar deze rivier wordt ook gebruikt om afval in te gooien en als openbaar toilet!
Door de steun van een Gereformeerde kerk vrijgemaakt Emmeloord (http://www.gkvemmeloord.nl/) is Charis gestart met dit pilot project. Charis heeft afspraken gemaakt met de 4 gezinnen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg en de bouw van de wc. Charis levert gefaseerd de materialen die nodig zijn voor de bouw. Charis zal de wc, wasbak en andere dingen aansluiten als het zover is.  Op dit moment zien we dat deze gezinnen gemotiveerd zijn om dit project te laten slagen. Als dit project slaagt dan kan Charis in de toekomst vaker dit soort projecten in de wijk doen. Hierdoor raken de mensen meer betrokken bij het verbeteren van de leefomstandigheden in hun eigen wijk.