Eindejaarsgroet!

Posted on dec 17, 2015


Het jaar 2015 ligt alweer bijna achter ons. Vol dankbaarheid kijken we terug op een bijzonder jaar. Zowel persoonlijk als in ons werk zijn we rijk gezegend.
Een jaar waarin we door velen van u gesteund zijn. Zonder uw steun zou ons werk in Roemenië niet mogelijk zijn. We zijn u dan ook heel erg dankbaar voor alle hulp die we van u kregen. Ondersteuning op financieel gebied, uw gebeden voor ons en ook de praktische hulp die we in Floresti mochten krijgen door de inzet van teams en groepen!

2015 was het jaar van Jubilea. We vierden het 10-jarig jubileum van stichting Charis en het 15-jarig jubileum van Marien en Yvonne in Roemenië. Ook vierden we het 25-jarig huwelijk van Marien en Yvonne. Het was feest in Roemenië én feest in Nederland.
Ruben Juch maakte een prachtige nieuwe promotieclip van het werk van stichting Charis waardoor velen een indruk krijgen van wat er allemaal gebeurt in Floresti (https://www.youtube.com/watch?v=r2mlFJeZJsk).
Er vonden veel activiteiten plaats waar we met dankbaarheid op terugkijken. De gebedsweek, het tienerkamp, de vrouwenconferentie… wat gebeurden daar mooie dingen en wat is er veel veranderd in de levens van mensen! Er was een actie met Herman Boon  en de Katapult die ons alweer zoveel jaar met raad en daad terzijde staat.
Een bijzonder project werd gestart: het ABC-project. Eindelijk kunnen de meest kansloze kinderen naar school om daar de basis te leren van lezen en schrijven! En natuurlijk gingen ook alle andere activiteiten gewoon door. De lessen voor de kinderen en studenten van Casa Speranta, de zorg op de medische post, het verstrekken van maaltijden en het onderhouden en bouwen van huizen in de wijk. Ook mochten we dit jaar de medische post openen. Medische zorg is erg hard nodig hier in de wijk. De meeste mensen in de wijk hebben geen geld voor medicijnen of andere medische zorg. Eerste hulp in ziekenhuizen is gratis maar voor verdere zorg moet je betalen. We hebben een medische post omdat we het enorm belangrijk vinden dat de Roma’s toegang krijgen tot medische hulp. Heel vaak worden ze uitgesloten van medische hulp. Ook geven we een stuk advies aan de wijk over gezonde voeding, hygiene en we geven ze advies over hoe ze dingen kunnen voorkomen.Maandelijks ontvangen wij een gift via de kringloopwinkel van onze partner GAiN waar wij erg dankbaar voor zijn. Zonder deze gift is wat wij op medische gebied doen niet mogelijk. Met het geld wat wij binnen krijgen kunnen wij mensen uit de wijk ondersteunen. We zijn ook dankbaar dat we in 2015 mochten starten met het geven van een Alpha cursus.

Kortom: 10.000 redenen tot dankbaarheid! En vanuit die dankbaarheid kijken we vol verwachting uit naar wat 2016 ons gaat brengen. Er zijn al heel wat plannen gemaakt en er is ook al hulp toegezegd door diverse teams vanuit Nederland. We hopen in 2016 verder te kunnen gaan met de huizenbouw in de wijk. Daarnaast hebben de daken van de gebouwen van Casa Speranta en Casa Credintei onderhoud nodig. Natuurlijk willen we ook weer verder gaan met evangeliseren en met alle activiteiten waar we al mee bezig waren.

We beseffen dat wij het niet alleen kunnen maar ook niet hoeven te doen! Het is Gods werk in Floresti waar we met zijn allen uitvoering aan geven. Wij hier in Roemenië, u vanuit Nederland door ons te steunen op wat voor manier dan ook.

Namens het bestuur en het team van Stichting Charis wensen u van harte Gods zegen toe voor de komende feestdagen en voor 2016!

Team van Stichting Charis: Marien & Yvonne Kroon, Daniel Siebesma, Roelanda Wimmenhove, Debora van der Wielen, Olivier Habnit, Ana Turos, Bram Riezebosch, Ligia Briscoiu, Bianca Brihan, Milou Kroon, Nicoleta Marton, Detlef Bosman (ICT), John Bijl (Website), Lennard van Dam (Goede vriend van de Stichting) , Ineke van de Lagemaat (Blij dat ik brei)

Het Nederlandse bestuur van Stichting Charis: Henry & Trudie van Noort, Judtih Stoker, Jan, Marleen & Vincent Popijus