King’s Kids Israël

Posted on aug 5, 2015


Wat een bijzondere dagen hebben we weer meegemaakt! Via YWAM (Youth With A Mission) kwam er een team van King’s Kids Israël om ons te dienen. Het team bestond uit een mengeling van Arabische christenen en Messiaans-Joodse christenen. Op zich is dat al een unieke gebeurtenis! Het team heeft op 28 en 31 juli een kinderprogramma gedraaid. Het waren prachtige dagen waarin heel veel kinderen het blijde nieuws van het evangelie mochten horen! Iedere dag waren er wel zo’n 80 kinderen die genoten van het programma dat door het team werd neergezet. We willen het team van King’s Kids heel hartelijk bedanken voor hun inzet en Gods zegen toewensen! Wat is het kostbaar dat mensen van over de hele wereld ons willen helpen in het vele werk dat er te doen is!