Tienerkamp 2015

Posted on jul 29, 2015


Van 9 tot 13 juli werd een tienerkamp gehouden. Maar liefst 23 tieners uit de wijk gingen mee om te horen over het thema: “Perfect Love”. Een team vanuit de Shelter Haarlem was aanwezig en hebben geholpen bij dit bijzondere kamp. Perfect Love, volmaakte liefde… zouden deze tieners daar ooit iets van gemerkt hebben in hun vaak harde en armoedige leven? Er is veel gesproken over het onderwerp en alles wat daar mee samenhangt. Thema’s die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

  • De volmaakte liefde drijft de angst uit;
  • Volmaakte liefde maakt jou volmaakt;
  • God is de perfecte Vader;
  • Vergeving en genade;
  • Hoe ga je thuis verder met dit onderwerp?

Maar het bleef niet alleen bij woorden. De tieners werden uitgedaagd een persoonlijke brief te schrijven aan God. Datgene wat jou bezig houdt, wat je tegen God wilt zeggen, of aan Hem wilt vragen, waar je misschien aan twijfelt of waar je zo boos over bent toevertrouwen aan papier. Geen makkelijke, maar wel een onvergetelijke opdracht.

En zoals je een brief op de post doet, en je weet dat de ontvanger hem zal lezen, zo hebben de tieners hun brief op een symbolische manier ook op de post gedaan. Ze hebben hun brieven tijdens het kamp voorgelezen aan God.

Een prachtig kamp ligt achter ons en we kijken uit naar wat God in de levens van deze tieners gaat doen! Dat Hij hun brieven zal beantwoorden staat vast!!!